© Krystyna Sól;                                                  webmaster: webmaster@strona.pl;                                           Wszystkie prawa zastrzeżone.

malarstwo

tkanina

o autorce

kontakt

linki

Krystyna Sól urodziła się na Warmii. W Olsztynie mieszka od 1965 r. Jest absolwentką Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Była dyrektorem Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w  Olsztynie. Stworzyła Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, gdzie wiele lat była kierownikiem.

Sztuką zajmuje się od 1984 r. Pierwsze artystyczne dzieła tworzyła pod okiem Barbary i Andrzeja Hulanickich, u których w 1986 r. otrzymała tytuł twórcy ludowego w dziedzinie tkaniny artystycznej nadany przez Wydział Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Potem sama próbowała swoich sił w sztuce. Ulubiona technika malarska to batik i malarstwo na jedwabiu, w których przedstawia obrazy inspirowane podróżami do odległych, odmiennych kulturowo i egzotycznych krajów. Pokazuje też przede wszystkim piękno otaczającego, najbliższego świata.

Prace były wielokrotnie nagradzane na konkursach wojewódzkich i  krajowych. Najważniejsze to: Nagrody Ministra Kultury i Sztuki w dziedzinie malarstwa w 1991 r. i tkaniny artystycznej w 1999  r. oraz odznaka Przyjaciel Dziecka w 1981r. W 2008 r. otrzymała z rąk Pani burmistrz Mrągowa statuetkę za całokształt pracy artystycznej i popularyzację przyrody Warmii i Mazur, a także gratulacje od Przewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jest laureatką Honorowej Odznaki za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznanej w 2009  r. przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jest także laureatką dorocznej Nagrody Prezydenta Miasta Olsztyn w dziedzinie kultury. Dwukrotnie, w 2013 r. i 2018 r. otrzymała statuetkę od Zarządu Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej za bezinteresowną pomoc beneficjentom Wenty Dobroczynnej.

Przyjęcie do ZPAP w 2011 r. zaowocowało wieloma wystawami indywidualnymi, gdzie były przedstawiane oprócz batikowych „Kobiet świata”,  „Jedwabne łąki” i „Anioły” a także akwarelowe „Wieże świata”. Członkostwo w ZPAP otworzyło również udział w zbiorowych wystawach zagranicznych i krajowych. Krystyna Sól uczestniczyła w wystawach w Muzeum Narodowym we Lwowie (Ukraina 2012 r.) i w muzeum miasta Trogir (Chorwacja 2013 r.).  W 2012 r. brała udział w Przeglądzie Plastyki Regionu Warmii i Mazur w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych,  w 2013 r. w wystawie olsztyńskich artystów w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie oraz w 2014 r. w I Milanowskim Biennale Malarstwa na Jedwabiu w Milanówku.

Jest współautorką katalogu „Przegląd Plastyki Warmii i Mazur z okazji Festiwalu Partnerstwo – Lwów 2012” i katalogu „I Milanowskie Biennale Malarstwa na Jedwabiu Inspiracje Milanówek 2014”. Jest autorką 4 wydań katalogów malarstwa „Z kobietą w tytule”  2013 r. (batik), „Anioły podróżne” 2016 r.  (jedwab), „Symfonia kwiatów” 2018 r. (jedwab) i „Wieże świata” 2018 r. (akwarele). Jest także współautorką wielu wydań katalogów promujących twórczość artystów – członków KPA „Sąsiedzi” i Stowarzyszenia KPA „Sąsiedzi”.

Krystyna Sól w 2011 r. rozpoczęła współpracę ze Stowarzyszeniem „Z wiatru i Piany” w Frehel we Francji – region Bretania, z którym współpracuje region Warmii i Mazur naszego województwa. W ramach partnerskiej współpracy Stowarzyszeń miały miejsce 3 wystawy.     W 2011 r. we francuskim Frehel była wystawa prac członków KPA „Sąsiedzi” z okazji obchodów XX lecia współpracy regionów. W 2012 r. – wystawa prac artystów francuskich w MOK w Olsztynie z okazji I rocznicy współpracy Stowarzyszeń i w 2014 r. – wspólna wystawa w MOK w Olsztynie z okazji 35-lecia KPA „Sąsiedzi”.

Krystyna Sól od wielu lat związana jest z Klubem Plastyka Amatora „Sąsiedzi” i Stowarzyszeniem Klub Plastyka Amatora „Sąsiedzi”, którego jest współzałożycielem i członkiem wspierającym. W latach 1999-2017 pełniła funkcję prezesa w obydwu ww. organizacjach.

Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Oddział w Barczewie. Krystyna Sól wspiera i promuje twórczość artystów nieprofesjonalnych w Polsce i za granicą.

Była autorką 2 prezentacji podczas sesji naukowych w 2014 r. i 2018 r. organizowanych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Prowadziła warsztaty artystyczne (malarstwo, batik i malowanie na jedwabiu) dla osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi (Bartoszyce 2000 r.), dla osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne (Windyki k./Iławy 2000 r.). Prowadziła również warsztaty dla osób niepełnosprawnych w Centrum Rehabilitacji w Olsztynie w 2009 r. (wspólnie z Urszulą Dudko), w Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach w 2009 r., 2010 r. i 2013 r., w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie w 2014 r. i 2016 r., a także warsztaty malarstwa na jedwabiu dla członków Klubu Plastyka Amatora „Sąsiedzi” w Olsztynie w 2010 r. i warsztaty batiku dla młodzieży w Szkole Mistrzostwa Sportowego im. M. Bublewicza w Olsztynie w 2014 r.